Roczny abonament

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROMOCJI

  • obniżenie abonamentu za 1 m-c o 100%

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI

  • jednorazowe uiszczenie opłaty za 11 abonamentów

 

REGULAMIN PROMOCJI