Przechodzę do PIEKARY.NET

Promocja aktualnie nieaktywna.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROMOCJI:

  • obniżenie opłaty instalacyjnej i aktywacyjnej do 1 zł.
  • obniżenie abonamentu o 50% przez pierwsze 3 m-ce

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI

  • podpisanie umowy na okres 24 m-cy
  • wybór abonamentu OPTI lub wyższego
  • przedstawienie dowodu opłacenia należności wobec dotychczasowego dostarczyciela usług telekomunikacyjnych za ostatni okres rozliczeniowy

 

REGULAMIN PROMOCJI