Kozłowa Góra - Przechodzę do PIEKARY.NET

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROMOCJI:

  • obniżenie opłaty instalacyjnej i aktywacyjnej do 1 zł.
  • obniżenie abonamentu o 50% przez pierwsze 6 m-cy

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI

  • podpisanie umowy na okres 24 m-cy
  • wybór dowolnego abonamentu internetowego
  • zakończenie sieci znajduje się w Piekarach Śląskich- Kozłowa Góra
  • przedstawienie dowodu opłacenia należności wobec dotychczasowego dostarczyciela usług telekomunikacyjnych za ostatni okres rozliczeniowy