Poczta

1. Nie mogę odebrać poczty programami typu Outlook?

Sprawdź poprawność ustawienia serwerów POP3 i SMTP, czy zgadzają się z zaleceniami z działu konfiguracja. Niektóre programy antywirusowe zmieniają nazwę serwerów POP3 i nazwę konta i trzeba te ustawienia przywrócić ręcznie.

 

2. Nie mogę odebrać poczty, odrzuca mi hasło?

Sprawdź poprawność podanej nazwy konta i hasła. Nazwy powinny być wpisane małymi literami. Jeśli nie znasz hasła, skontaktuj sie z nami w celu ustalenia nowego hasła.

 

3. Przysługuje mi konto pocztowe, komu podać login i startowe hasło?

Jeśli przy instalacji dostępu do Internetu nie zostało założone konto e-mail/www należy się skontaktować z nami telefonicznie lub pisząc maila na adres admin@piekary.net Konta mają standardowo pojemność 50 MB dzieloną pomiędzy pocztę i strony www użytkownika, nie należy więc maksymalnie zapełniać własnego konta i regularnie odbierać zalegającą pocztę.

 

4. Jaka jest maksymalna wielkość załącznika jaki można jednorazowo przesłać?

Maksymalna wielkość załącznika przyjmowana przez serwer pocztowy wynosi około 7 MB.

 

5. Nie mogę wysyłać maili, co sprawdzić?

Maile można wysłać przez stronę http://poczta.piekary.net lub skonfigurować program pocztowy tak aby używał uwierzytelniania dla poczty wychodzącej (SMTP). Dla klienta poczty Outlook należy ustawić: Menu --> Narzędzia --> Konta --> Właściwości -->Serwery

Zaznacz "Serwer wymaga uwierzytelnienia"

 

6. Jak skonfigurować konto pocztowe?

Konfiguracja programu pocztowego:

- Adres e-mail: nazwa_konta@piekary.net

- Serwer POP3 (poczty przychodzącej): poczta.piekary.net

- Serwer SMTP (poczty wychodzącej - wymaga uwierzytelniania): poczta.piekary.net

- Konto: nazwa_konta (małymi literami)

- Hasło: odpowiednie_hasło (wielkość liter ma znaczenie)

 

Istnieje możliwość wysyłania i odbierania poczty przez WWW łącząc się ze stroną http://poczta.piekary.net podając odpowiedniego użytkownika i hasło.