LAN

1. Jaki mam adres IP, bramę itp.?

Aby sprawdzić swoją konfigurację TCP/IP należy wyświetlić stan połączenia sieciowego. Klienci którzy korzystają z abonamentów bez usługi zewnętrznego adresu IP oraz z routerów, powinni mieć załączone „Automatycznie pobieranie adresu IP” oraz „Automatyczne pobieranie adresów DNS” w konfiguracji karty sieciowej.

 

Klienci korzystający z zewnętrznych adresów powinni wpisać dane:

ADRES IP: 87.101.XX.XXX (dane dostarczone przy aktywacji usługi)

BRAMA: 87.101.XX.XXX (dane dostarczone przy aktywacji usługi)

DNS: 87.101.32.3

DNS: 87.101.32.5

MASKA: 255.255.255.240

 

Sprawdzanie adresu IP można w poszczególnych systemach operacyjny :

 

Windows XP - Należy wybrać kolejno:

 1. Panel Sterowania (w menu „start”)
 2. Połączenia sieciowe (lub połączenia sieciowe i internetowe w zależności od widoku)
 3. Połączenie lokalne (lub Połączenie sieci bezprzewodowej – jeżeli łączymy się np., z routerem)
 4. Zakładka „obsługa” (dodatkowo można w aplecie „szczegóły” odczytać adres MAC)

lub w lini poleceń „cmd” wpisujemy ipconfig/all

 

Windows Vista/7

 1. Centrum sieci i udostępniania (w menu „start” lub ikona połączenia przy zegarze”)
 2. Zarządzaj połączeniami sieciowymi
 3. Połączenie lokalne (lub Połączenie sieci bezprzewodowej – jeżeli łączymy się np., z routerem)
 4. Zakładka „obsługa” (dodatkowo można w aplecie „szczegóły” odczytać adres MAC)

 lub w aplikacji „Wiersz poleceń” wpisujemy ipconfig/all

 

Linux 

 1. linia poleceń: ifconfig eth0 (w zależności od dystrybucji – parametry również są dostępne w środowisku graficznym)

 

Prawidłowy adres IP powinien mieć postać 192.168.x.x. (x.x – zmienne dla każdego klienta)

Jeżeli korzystamy z usługi „router” adres IP komputera powinien być w postaci 10.10.10.x. Aby sprawdzić adres IP który otrzymuje router, wystarczy wejść na stronę http://admin.piekary.net/user .

 

2. Jak grać z ludźmi z innych osiedli?

Jeden z komputerów graczy musi być w trybie serwer, a inne komputery muszą się łączyć do niego podając jako docelowy adres IP komputera/serwera w sieci LAN zupełnie tak samo jak gdyby łączyły się do jakiegoś serwera w Internecie.

 

3. Czy można rozmawiać i wymieniać się plikami z użytkownikami Piekary.NET ?

Do rozmów i przesyłania plików najlepiej użyć protokołu DirectConnect. Informacje o naszym serwerze DC znajdują się tu.

 

4. Jak skonfigurować router podpinany do sieci?

Na routerze od strony własnej sieci wewnętrznej należy użyć adresów nie pokrywających się z adresami wewnętrznymi sieci Piekary.Net. Adresy wewnętrzne sieci Piekary.Net to adresy zaczynające się od 192.168. Na własnym routerze można więc użyć klasy 10.10.10.0 maska 255.255.255.0 . Domenę należy ustawić jako piekary.net tak aby zapewnić prawidłowe działanie automatycznego wykrywania serwera proxy. Należy także pamiętać aby nie włączać serwera dhcp od strony sieci WAN. Takie działanie powoduje zakłócenia w pracy sieci Piekary.Net i prowadzi do karnego odłączenia użytkownika zakłócającego jej pracę.

Jednocześnie należy mieć świadomość, iż w przypadku ataku wirusów, spamu z sieci wewnętrznej za routerem jesteśmy zmuszeni odciąć od sieci cały router klienta. Ważnym aspektem jest również zabezpieczenie sieci bezprzewodowej. W razie problemów z urządzeniem można podjeść do siedziby firmy – router, karta sieciowa bezprzewodowa, zostaną skonfigurowany bezpłatnie

 

5. Czy mogę podłączyć do sieci swojego switcha/radiówkę itp.?

Bezpośrednio do sieci Piekary.Net wolno podłączać tylko autoryzowane przez nas urządzenia w przypadku nowych urządzeń należy najlepiej przed ich zakupem zapytać naszego serwisu czy możliwe jest podłączenie danego urządzenia i na jakich warunkach. Samowolne podłączanie urządzeń powoduje niejednokrotnie zakłócanie pracy sieci, osoby zakłócające pracę sieci podlegają karze zgodnie z regulaminem sieci Piekary.Net

 

6. Gdy wpisuje adres strony, np. www.wp.pl pojawia mi się komunikat od Piekary.NET zamiast portal internetowy ?

Należy uważnie przeczytać treść komunikatu, następnie kliknąć w oświadczenie o zapoznaniu się z treścią komunikatu . Lekceważenie komunikatów może prowadzić do blokady.

 

7. W przeglądarce pojawił się czerwony tekst „DOSTĘP ZABLOKOWANY”. Co zrobić?

Są 3 sytuacje, w których pojawia się komunikat „DOSTĘP ZABLOKOWANY” :

 • zmiana karty sieciowej – często wiąże się również z wymianą komputera – wystarczy podać nam adres  IP (email, telefon, sms) znajdujący się pod komunikatem – autoryzacja zostanie wykonana w ciągu kilku minut
 • blokada za brak płatności – po uiszczeniu zaległych opłat  dostęp zostanie odblokowany (po dłuższym czasie może się to wiązać z zawieszeniem łącza – szczegóły w cenniku i regulaminie)
 • blokada za wirusy – jeżeli nasz system zauważy nadmiarowy ruch z komputera – np. wysyłanie kilkaset e-maili w kilka sekund – komputer może zostać zablokowany po uprzednich komunikatach. Aby odblokować dostęp, należy wyczyścić komputer i skontaktować się z biurem.

Jeżeli żadna z tych sytuacji nie miała miejsca, prosimy o niezwłoczny kontakt z biurem.

 

8. Jak zabezpieczyć komputer przed wyładowaniami atmosferycznymi ?

Jeżeli jest taka możliwość, należy odłączyć urządzenia (komputer, router, bramka VOIP) z prądu. Dodatkowo należy wypiąć na czas burzy kabel z Internetu.