Konfiguracja poczty

 

Konfiguracja programu pocztowego w domenie PIEKARY.NET

 

- Adres e-mail : nazwa_konta@piekary.net
- Serwer POP3 ( poczty przychodzącej ) : poczta.piekary.net
- Serwer SMTP ( poczty wychodzącej - wymaga uwierzytelniania ) : poczta.piekary.net
- Konto: nazwa_konta ( małymi literami )
- Hasło: odpowiednie_hasło ( wielkość liter ma znaczenie )

Istnieje możliwość wysyłania i odbierania poczty przez WWW łącząc się ze stroną http://poczta.piekary.net podając odpowiedniego użytkownika i hasło.

Aktualne hasło można zmienić w Menu Opcje po zalogowaniu do poczty na stronie http://poczta.piekary.net