Ogłoszenie o zmianie regulaminu

ZMIANY  REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PRZEZ PIEKARY.NET

 

Piekary Śląskie, 7 maja 2014 r.

Szanowni Państwo,

 

W dniu 24 lutego 2014 wydane zostało nowe rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 roku, poz. 284) – dalej Rozporządzenie, w efekcie czego konieczne jest wprowadzenie zmian do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 

Rozporządzenie w zakresie jego regulacji wprowadza m.in. szersze wykorzystanie formy elektronicznej rozpatrywania reklamacji, co zasadniczo ma wpływać na przyspieszenie otrzymywania odpowiedzi przez abonentów. Zwracamy jednocześnie uwagę, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych świadczonych na Państwa rzecz usług (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie).

 

Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień wzorca regulaminu świadczenia usług do zmienionych przepisów prawa oraz realizując podstawowe prawo konsumenta do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy Państwu zakres modyfikacji do obowiązującego Państwa regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, które zaczną obowiązywać z dniem 08.06.2014 roku.

 

Z uwagi na to, że zmiany wynikają wyłącznie i bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, zmiana została na podstawie art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zamieszczona na stronie internetowej operatora www.piekary.net. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do 08.06.2014 roku. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych, jednak wedle zmienionych warunków.

 

Dziękując za zaufanie jakim obdarzyli Państwo naszą firmę serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług.

 

Z poważaniem,

Sebastian Haider i Grzegorz Czempik

 

 

ZAKRES ZMIAN DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH


Tekst jednolity regulaminu według stanu prawnego na dzień 08.06.2014 do pobrania tutaj: Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych