TELEMETRIA

Usługi telemetryczne polegają na kolekcji i prezentacji danych pochodzących od urządzeń pomiarowych.

 

Telemetria ma zastosowanie między innymi w odczycie danych z liczników mediów (gaz, prąd itp.). Umożliwia to kontrolowanie aktualnego zużycia oraz informuje o przekroczeniu określonych parametrów.

 

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami prosimy o bezpośredni kontakt.