Usługi dodatkowe

Usługa

Opłata

  Zawieszenie usługi

50 zł

  Przeniesienie łącza na inny adres

50 zł

  Cesja łącza

20 zł

  Wezwanie serwisu do usunięcia awarii niezwiązanej z prawidłowym

  funkcjonowaniem sieci PIEKARY.NET

50 zł