Kary umowne

 

Kara umowna za:

Opłata

   Niezwrócenie, uszkodzenie lub zniszczenie Sprzętu

 Równowartość nowego

Sprzętu

   Nieterminowe zwrócenie Sprzętu

50 zł

   Udostępnienie usługi internetowej, TV, telefonicznej poza lokal,

   nielegalne korzystanie z sieci, podłączenie większej liczby

   komputerów niż określone w Parametrach technicznych

5 000 zł

 

 

 Kara umowna za zerwanie umowy terminowej oblicza się wg następującego wzoru: